Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2011 za področje mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET RAZPISA

Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana in sicer za:

  • poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
  • poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
  • poletne raziskovalne tabore za učitelje OŠ in SŠ,
  • raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji - letni in nadaljevalni projekti),
  • projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD,
  • projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
     

Obrazci

Razpisne datoteke