Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2013 s področja AKTIVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE MOL (Uradni list RS, št. 80/12)

Zaključen: 1. 3. 2013

Datum objave: 1. 3. 2013
Rok za prijavo: 1. 3. 2013

Sredstva, namenjena za sofinanciranje s področja aktivnosti za predšolske otroke MOL: 110.000,00 EUR.
Na javni razpis je prispelo 23 vlog, od katerih je bilo 22 vlog popolnih, 1 vloga je bila nepravilno opremljena oz. ni bila oddana na predpisan način in je bila zavržena.
V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 22 vlog:

  • za sklop A – 21 vlog in
  • za sklop B – 1 vloga. 

Rezultati razpisa