Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2014 s področja aktivnosti za predšolske otroke MOL

Zaključen: 25. 2. 2014

Datum objave: 25. 2. 2014

(Uradni list RS, št. 88/13)

Sredstva, namenjena za sofinanciranje s področja aktivnosti za predšolske otroke MOL: 110.000,00 EUR.

Na javni razpis je prispelo 24 vlog, od tega za vsebinsko področje A 23 vlog in za vsebinsko področje B 1 popolna vloga. Pri vsebinskem področju A je bilo 12 vlagateljev pozvanih k dopolnitvi vloge, skladno s 224. členom Pravilnika. Med pozvanimi vlagatelji jih je 10 svoje vloge ustrezno dopolnilo, dve vlogi pa sta bili zavrženi, ker nista bili poslani v predpisanem roku.

V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 22 vlog:

  • za sklop A – 21 vlog in
  • za sklop B – 1 vloga.

Prejemniki sredstev v priponki.

Razpisne datoteke