Objava prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranju programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Zaključen: 28. 2. 2014

Datum objave: 28. 2. 2014

Na JR se je prijavilo 143 prijaviteljev s skupaj 469 projekti oz. programi.

Komisija ni ocenjevala vlog:
• 5 prijaviteljev, ki so poslali vloge v kuvertah, ki niso bile primerno opremljene,
• 9 prijaviteljev, ki so dopolnitev poslali v neustrezno opremljeni kuverti,
• 2 prijaviteljev, ki dopolnitve nista poslala,
• 1 prijavitelja, ki je poslal neustrezno dopolnitev.

Tako je komisija ocenjevala vloge 126 prijaviteljev s 448 prijavljenimi projekti oz. programi.
 

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.

Rezultati razpisa