Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2015/16

Zaključen: 4. 9. 2015

Datum objave: 5. 8. 2015
Rok za prijavo: 4. 9. 2015 - dijaki
Rok za prijavo: 5. 10. 2015 - študentje

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, za šolsko oziroma študijsko leto 2015/16, in sicer:
•16 štipendij za dijake,
•40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
•21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
•4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
•9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2015/16.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis preko spletne aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana  do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

  • dijaki do 4. 9. 2015,
  • študenti do 5. 10. 2015.

Razpisne datoteke

Razpisne datoteke