Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 1. 4. 2014 , odpiranje prijav: 1. 4. 2014

Datum objave: 12. 3. 2014
Rok za prijavo: 1. 4. 2014 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 1. 4. 2014 Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom - ob 10.00 uri, za zemljišče parc.št. 84/14, k.o. Dravlje. - ob 10.30 uri, za zemljišče parc.št. 84/15, k.o. Dravlje. - ob 11.00 uri, za zemljišče parc.št. 84/16, k.o. Dravlje. - ob 11.30 uri, za zemljišče parc.št. 84/17, k.o. Dravlje. - ob

Predmet javne dražbe so pozidana zemljišča:
parc. št. 84/14 (ID znak 1738-84/14-0) v izmeri 311 m², k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 84/15 (ID znak 1738-84/15-0) v izmeri 19 m², k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 84/16 (ID znak 1738-84/16-0) v izmeri 96 m², k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 84/17 (ID znak 1738-84/17-0) v izmeri 78 m², k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 84/18 (ID znak 1738-84/18-0) v izmeri 60 m², k.o. 1738 – Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora DR-610, z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Nepremičnine so obremenjene z nepravo stvarno služnostjo na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti v javno korist z ne 19.4.2007, vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, trajne in neovirane uporabe in nadzora objekta v korist Elektro Ljubljana, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, Ljubljana.

Izklicna cena:

 • parc. št. 84/14 v izmeri 311 m², k.o. 1738 – Dravlje v znesku 62.200,00 EUR;
  (z besedo: dvainšestdeset tisoč dvesto evrov)
 • parc. št. 84/15 v izmeri 19 m², k.o. 1738 – Dravlje v znesku 3.800,00 EUR;
  (z besedo: tri tisoč osemsto evrov)
 • parc. št. 84/16 v izmeri 96 m², k.o. 1738 – Dravlje v znesku 19.200,00 EUR ;
  (z besedo: devetnajst tisoč dvesto evrov)
 • parc. št. 84/17 v izmeri 78 m², k.o. 1738 – Dravlje v znesku 15.600,00 EUR;
  (z besedo: petnajst tisoč šeststo evrov)
 • parc. št. 84/18 v izmeri 60 m², k.o. 1738 – Dravlje v znesku 12.000,00 EUR.
  (z besedo: dvanajst tisoč evrov)

Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke