Javno dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 18. 2. 2019 , odpiranje prijav: 21. 2. 2019

Datum objave: 31. 1. 2019
Rok za prijavo: 18. 2. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 21. 2. 2019 opb 11:00, Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15

Prodaja: kletni prostor in pritlični poslovni prostor na naslovu Zaloška cesta 47.

Predmet javne dražbe je kletni prostor v poslovno-stanovanjski stavbi v skupni izmeri 44,6 m2 z ID oznako 1731-967-9 (1731 - Udmat, stavba 967, del 9) na naslovu Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 22.300,00 EUR (z besedo: dvaindvajset tisoč tristo evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 2.230,00 EUR (z besedo: dva tisoč dvesto trideset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je pritlični poslovni prostor v poslovno-stanovanjski stavbi v skupni izmeri 24,5 m2 z ID oznako 1731-967-7 (1731 - Udmat, stavba 967, del 7) na naslovu Zaloška cesta 47, 1000 Ljubljana. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 44.100,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč sto evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 4.410,00 EUR (z besedo: štiri tisoč štiristo deset evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke