Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem

Zaključen: 7. 4. 2015 , odpiranje prijav: 10. 4. 2015

Datum objave: 20. 3. 2015
Rok za prijavo: 7. 4. 2015
Odpiranje prijav: 10. 4. 2015 ob 10.00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401.

Nepremičnina na naslovu Cesta 27. aprila 2A, Ljubljana, stoji na zemljišču ID znak 1725-2091-0, ki v naravi predstavlja gostinski lokal znan po imenu »ČOLNARNA TIVOLI«.

Razpisne datoteke