Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 11. 11. 2017 , odpiranje prijav: 14. 11. 2017

Datum objave: 23. 10. 2017
Rok za prijavo: 11. 11. 2017
Odpiranje prijav: 14. 11. 2017 ob 13:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi št. 401

Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2.

Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).

Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 162,49 m2 znaša 1.900,00 EUR mesečno. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

 

Ogled nepremičnine bo možen dne:
- 27.10.2017 ob 10:00 uri;
- 6.11.2017 ob 10:00 uri.

Vsa dodatna pojasnila z zvezi z oddajo v najem dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2 (g. Miha Kastelic) v času uradnih ur (ponedeljek 8-12. in 13.-15. ure, sreda 8.-12. in 14.-16. ure ter petek 8.-12. ure), po e-pošti miha.kastelic@ljubljana.si ali po telefonu št. (01) 306-11-39.

Razpisne datoteke