Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 10. 2. 2018

Datum objave: 26. 1. 2018
Rok za prijavo: 10. 2. 2018

Nepremičnina na naslovu Miklošičeva cesta 28, Ljubljana, ki v naravi predstavlja polkletni lokal v izmeri 162,49 m2. Poslovni prostor se nahaja v centru mesta Ljubljana. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.

Za poslovni prostor EI ni potrebna (334. Člen EZ-1).

Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

PONUDBENA CENA - NAJEMNINA:
Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za poslovni prostor v skupni izmeri 162,49 m2 znaša 1.900,00 EUR mesečno. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene in hkrati najboljši program oz. najkvalitetnejšo ponudbo.

OPREMA POSLOVNEGA PROSTORA
Poslovni prostor se oddaja v najem brez opreme.

POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

  • Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, oz. najkvalitetnejšo ponudbo, ki se bo ponujala v poslovnem prostoru.

Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in sicer:

  • vsebina ponudbe, ki bo v poslovnem prostoru;
  • ciljna skupina gostov;
  • popestritev mesta oz. samega centra.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene najemnine in 50 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Ponudba mora biti z vidika potrošništva na visoki ravni, prepoznavna in privlačna ter primerna prostoru v središču mesta.

  • Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami.
  • Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Izbrani ponudnik predmeta tega javnega zbiranja ponudb ne bo smel oddati v podnajem.
  • Najemnik mora sam poskrbeti za priklop na električno energijo.
  • Najemnik mora skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici objekta.

Razpisne datoteke