Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 25. 10. 2022

Datum objave: 30. 9. 2022
Rok za prijavo: 21. 10. 2022
Odpiranje prijav: 25. 10. 2022 b 11:00 uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401

  • Nepremičnina na naslovu Cankarjeva cesta 8 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-393-14 v velikosti 84,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
  • Nepremičnina na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-293-22 v velikosti 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti stavbe. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost – galerija in organiziranje dogodkov.

INFORMACIJE

Ogled nepremičnine bo možen:
- Vošnjakova ulica 4 v sredo dne 5.10.2022 ob 11:00 uri;
- Cankarjeva cesta 8 v sredo dne 5.10.2022 ob 11:30 uri.

in

- Vošnjakova ulica 4 v sredo dne 12.10.2022 ob 11:00 uri;
- Cankarjeva cesta 8 v sredo dne 12.10.2022 ob 11:30 uri.

Vsa dodatna pojasnila z zvezi z oddajo v najem dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Referat za upravljanje in ravnanje s poslovnimi prostori, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (g. Miha Kastelic) v času uradnih ur (ponedeljek 8:30-13:00, sreda 8:30-12:00 in 13:00-17:00 ure ter petek

Razpisne datoteke