Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 4. 2. 2013 , odpiranje prijav: 6. 2. 2013

Datum objave: 18. 1. 2013
Rok za prijavo: 4. 2. 2013
Odpiranje prijav: 6. 2. 2013

Poslovni prostor v izmeri 302,80 m2 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani.
Poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani.

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

  • Predmet prodaje je poslovni prostor v izmeri 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti z id. oznako nepremičnine 1725-593-22 v stavbi št. 593 na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, parc.št. 1725-2348/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Vošnjakova ulica 4, Ljubljana poteka postopek dokončanja etažne lastnine, saj je po stanju zemljiške knjige za predmetno stavbo vzpostavljena nedokončana etažna lastnina. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, v kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
    Izklicna cena: 438.600,00 EUR (z besedo: štiristoosemintridesettisočšesto evrov 00/100)
    Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
  • Predmet prodaje je poslovni prostor št. 9 v pritličju v izmeri 163,16 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-273-9 v stavbi št. 273 na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani, parc.št. 1725-2409/0-0 in 1725-2410/0-0 k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom.
    Izklicna cena: 284.750,00 EUR (z besedo: dvestoštirinosemdesettisočsedemstopetdeset evrov 00/100)
    Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke