Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Zaključen: 22. 11. 2011 , odpiranje prijav: 24. 11. 2011

Datum objave: 4. 11. 2011
Rok za prijavo: 22. 11. 2011
Odpiranje prijav: 24. 11. 2011

poslovni prostor št. 18 v skupni izmeri 53,96 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 18 v skupni izmeri 53,96 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne zgradbe na naslovu Grablovičeva 50, Ljubljana z ID oznako št. 1727-1037-14, št. stavbe 1037, k.o.1727 Poljansko predmestje.

Izhodiščna cena: 107.920,00 EUR (z besedo:stosedemtisočdevetstodvajset evrov)

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 

Razpisne datoteke