Javno zbiranje ponudb za prodajo parkirnih mest v parkirni hiši Kozolec II, Dvorakova 3, Ljubljana, ki so v lasti MOL

Zaključen: 12. 1. 2018 , odpiranje prijav: 16. 1. 2018

Datum objave: 21. 12. 2017
Rok za prijavo: 12. 1. 2018
Odpiranje prijav: 16. 1. 2018 ob 11.00 uri, MOL, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana

MOL vabi vse zainteresirane da oddajo zavezujočo ponudbo.

Posamezno parkirno mesto se nahaja v tretji kleti parkirne hiše Kozolec II v Ljubljani, Dvorakova ulica 3, Ljubljana.
Posamezno parkirno mesto je označeno s številko parkirnega mesta in ID znakom parkirnega mesta. Parkirna mesta so v času prodaje prazna in prosta vseh bremen. Za predmetno nepremičnino poteka postopek vpisa v kataster stavb in vzpostavitev etažne lastnine na predmetni stavbi. Vpis lastninske pravice bo možen po vzpostavitvi etažne lastnine.

Izhodiščna cena za eno parkirno mesto: 30.500,00 EUR (z besedo: tridesettisočpetsto evrov 00/100)

Razpisne datoteke