Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2018

Datum objave: 14. 2. 2018
Rok za prijavo: 1. 3. 2018

- pozidanih stavbnih zemljišč parc. št. 1707/265 v izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/265) in 1707/267 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1722 1707/267), oboje k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedenih nepremičnin je 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke