Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 6. 2018

Datum objave: 16. 5. 2018
Rok za prijavo: 5. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 750/4, v izmeri 8 m2, k. o. Stožice, ID znak: 1735 750/4
Cena nepremičnine je 1.408,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke