Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 7. 2018

Datum objave: 14. 6. 2018
Rok za prijavo: 4. 7. 2018

Prodaja: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1451/2 v izmeri 63 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 1451/2.

Rezultati razpisa