Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 10. 2018

Datum objave: 14. 9. 2018
Rok za prijavo: 4. 10. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2050/9 v izmeri 12 m2 (ID znak: parcela 1753 2050/9) k.o. 1753 Vižmarje

Cena navedene nepremičnine je 2.112,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke