Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 11. 2018

Datum objave: 5. 11. 2018
Rok za prijavo: 25. 11. 2018

Prodaja: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1009/1, v izmeri 3, k. o. 1734 – Ježica, ID znak: parcela 1734 1009/1. Pri navedeni nepremičnini je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije d. d..

Cena nepremičnine, ki je predmet prodaje je 300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke