Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 12. 2018

Datum objave: 14. 11. 2018
Rok za prijavo: 4. 12. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1732/76 v izmeri 157 m2 (ID znak: parcela 1738 1732/76) k.o. 1738-Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 18.840,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke