Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2019

Datum objave: 8. 1. 2019
Rok za prijavo: 28. 1. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 142/168 v izmeri 123 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 142/168). Pri predmetnem zemljišče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 18.450,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke