Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2019

Datum objave: 4. 2. 2019
Rok za prijavo: 24. 2. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 840/125 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1736 840/125) k.o. 1736 BRINJE I,

Cena navedene nepremičnine je 5.700,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke