Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2019

Datum objave: 11. 3. 2019
Rok za prijavo: 31. 3. 2019

Prodaja nepremičnine: parc. št. 1002/6 v izmeri 82 m2, ID znak: parcela 1722 1002/6.

Cena nepremičnine je 14.432,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke