Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 8. 2019

Datum objave: 31. 7. 2019
Rok za prijavo: 20. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/33 v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1756 550/33), k. o. 1756 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine znaša 7.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke