Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 3. 2012

Datum objave: 1. 3. 2012
Rok za prijavo: 15. 3. 2012

za ustanovitev stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture in ureditve dovoza na zemljišču s parc. št.: 1021/2, 1619/1, 1633/1, 1021/6 in 1015/8, vse k.o. Slape zaradi izgradnje novega trgovskega centra Hofer ob Chengdujski ulici v Ljubljani.

Razpisne datoteke