Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2019

Datum objave: 11. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 31. 12. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2170/12, k. o. 1770 Kašelj, v izmeri 34 m2, ID znak: parcela 1770 2170/12

Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke