Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 8. 2020

Datum objave: 20. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 8. 2020

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1861/3 v izmeri 333 m2, k. o. 1775 Sostro, (ID znak: parcela 1775 1861/3).

Cena navedene nepremičnine 19.980,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke