Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 9. 2020

Datum objave: 24. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 14. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 987/6 izmeri 135 m2 (ID znak: parcela 1756 987/6) k. o. 1756 Črnuče

Cena navedene nepremičnine je 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke