Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2020

Datum objave: 11. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 31. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2205/14, v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1739 2205/14) k. o. 1739 Zgornja Šiška

Cena navedene nepremičnine je 1.080,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke