Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 4. 2021

Datum objave: 1. 4. 2021
Rok za sprejem ponudb: 21. 4. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1057/5 v izmeri 186 m2 (ID znak: parcela 1779 1057/5) k. o. 1779 Trebeljevo

Cena navedene nepremičnine je 5.580,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke