Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 6. 2021

Datum objave: 12. 5. 2021
Rok za sprejem ponudb: 1. 6. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 679/22 v izmeri 35 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1779 1057/3).

Cena navedene nepremičnine 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke