Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 7. 2021

Datum objave: 7. 7. 2021
Rok za sprejem ponudb: 27. 7. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 244/122 v izmeri 25 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 244/122).

Cena navedene nepremičnine 3.750,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke