Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 3. 2022

Datum objave: 24. 2. 2022
Rok za sprejem ponudb: 16. 3. 2022

Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 164/3, v izmeri 4.036 m2, parc.št. 164/30 v izmeri 2.614 m2 in parc.št. 164/31 v izmeri 30 m2 vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let.

Razpisne datoteke