Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 5. 2022

Datum objave: 21. 4. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 5. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 273/3 v izmeri 35 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1732 273/3).

Cena navedene nepremičnine 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke