Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 6. 2022

Datum objave: 12. 5. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 52/21 v izmeri 63 m2, k. o. 2679 Gradišče II, (ID znak: parcela 2679 52/21).

Cena navedene nepremičnine 11.088,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke