Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 6. 2022

Datum objave: 25. 5. 2022
Rok za prijavo: 14. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/4 (ID znak: parcela 2680 2466/4) v izmeri 75 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

Cena navedene nepremičnine je 11.250,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke