Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 6. 2022

Datum objave: 8. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 28. 6. 2022

Prodaja nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 321/88 v izmeri 44 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 321/88).

Cena navedene nepremičnine 7.744,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke