Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 7. 2022

Datum objave: 27. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 17. 7. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišči s parc. št. 1679/3 in 1679/4, obe k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano

Cena obeh nepremičnin skupaj znaša 14.240,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke