Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 8. 2022

Datum objave: 29. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 18. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 253/20 (ID znak: parcela 1756 253/20) v izmeri 14 m², k. o. 1756 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine je 1.680,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke