Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 10. 2022

Datum objave: 12. 9. 2022
Rok za oddajo ponudbe: 2. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2268/2 v izmeri 99 m2, k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2268/2).

Cena navedene nepremičnine znaša 17.424,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke