Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 10. 2022

Datum objave: 15. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 5. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine znaša 19.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke