Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 11. 2022

Datum objave: 18. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 7. 11. 2022

Prodaja solastniškega deleža nepremičnin: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/22 v izmeri 88,30 m2 (ID znak: parcela 1771 312/22) in nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/24 v izmeri 0,35 m2 (ID znak: parcela 1771 312/24), obe k. o. 1771 Zadobrova.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.297,50 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

Razpisne datoteke