Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2022

Datum objave: 15. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 876/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 876/5. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 3.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke