Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 12. 2022

Datum objave: 21. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/36 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1735 2272/36), k. o. 1735 Stožice

Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke