Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 12. 2022

Datum objave: 29. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 19. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 1/16 zemljišča s parc. št. 7291 k.o. 1317 Stari grad

Cena nepremičnine znaša 1.000,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke