Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 12. 2022

Datum objave: 5. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 12. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2013/3 v izmeri 15 m2, k. o. 2636 – Bežigrad, ID znak: parcela 2636 2013/3. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost, v korist in na ime imetnika, Telekoma Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

Zemljišče je v naravi uzurpirano, s predmetno prodajo se pogodbeno uredi dejansko stanje zemljišča v naravi, z zemljiškoknjižnim stanjem. Dostop do predmetnega zemljišča poteka v naravi preko zemljišča v lasti tretjih fizičnih oseb, s katerimi bo kupec dogovoril dostop.

Cena zemljišča je 3.750,0 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke