Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2023

Datum objave: 22. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2023

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 2166/31 v izmeri 30 m2, in parc.št. 2166/32 v izmeri 5 m2, obe k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2166/31 2166/32).

Cena navedene nepremičnine 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke