Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 3. 2023

Datum objave: 14. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 3. 2023

Prodaja solastniškega deleža nepremičnine: solastniški delež zemljišča s parc. št. 57 v izmeri 93,75 m2 k. o. 1731 Udmat (ID znak: parcela 1731 57).

Cena navedene nepremičnine znaša 11.250,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke