Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2024

Datum objave: 19. 6. 2024
Rok za sprejem ponudb: 9. 7. 2024

Prodaja zemljišč: Zemljišče parc. št. 174/4 v izmeri 42 m2 k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 174/4).

Cena navedenih nepremičnin 6.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke