Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2013

Datum objave: 4. 7. 2013

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV RTP Polje- RTP Vič vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, na delih zemljiščih, kot izhaja iz grafičnega dela dokumentacije Državnega prostorskega načrta, ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d. iz Ljubljane v marcu 2010 pod številko projekta 5130, za čas trajanja daljnovoda.

Razpisne datoteke